Tập đoàn ngân hàng lớn nhất châu Âu HSBC Holdings PLC vừa thông báo khoản nợ xấu trong quý III/07 do bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng trên thị trường cho vay thế chấp dưới tiêu chuẩn ở Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng các khoản nợ xấu của họ có thể tăng nữa nếu thị trường nhà ở của Mỹ tiếp suy yếu.