(VietNamNet)-Những nguyên nhân, giải pháp, kiến nghị để giáo dục cho HS vùng dân tộc "tiến kịp miền xuôi" đã được thảo luận tại Hội nghị Giáo dục Dân tộc Toàn quốc tổ chức ngày 18/5.