CTCP Cao Su Hòa Bình (HOSE: HRC) công bố BCTC quý 4/2012 với doanh thu thuần đạt 128.3 tỷ đồng, lãi ròng 7.5 tỷ đồng; tương ứng với mức giảm 38% và 73% so với cùng kỳ năm 2011.

Lũy kế cả năm 2012, HRC ghi nhận doanh thu thuần đạt 494.5 tỷ đồng, lãi ròng 88.9 tỷ đồng; lần lượt giảm 28 % và 30.7% so với năm 2011.

Điều đáng chú ý trong BCTC của HRC là chi phí tài chính năm 2012 ở mức âm 1.39 tỷ đồng. Điều này một phần là do khoản dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn trong quý 4 ở mức âm 76 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm 2011 chiếm gần 2 tỷ đồng.

Thêm vào đó, khoản thu nhập khác bởi thanh lý cây cao su trong quý 4 đạt 5.67 tỷ đồng cũng không thể giúp công ty tăng lợi nhuận trong năm nay.