Folio HP 13 là Ultrabook đầu tiên của công ty và là một máy tính xách tay có thiết kế siêu mỏng 0,7 inch và với một tuổi thọ pin hấp dẫn có thể hoạt động liên tục trong 9 giờ.