Anh chàng tái xuất tại một sự kiện và thích thú khi được họa sĩ tranh hí họa nổi tiếng vẽ tặng tranh chân dung.