Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch nghỉ giao dịch năm 2014 cụ thể như sau:

1. Ngày nghỉ giao dịch

- Tết Dương lịch: Thứ Tư, ngày 01/01/2014.

- Tết Âm lịch: Từ thứ Ba, ngày 28/01/2014 (ngày 28/12/2013 Âm lịch) đến hết thứ Tư, ngày 05/02/2014 (Mùng 6 Tết Âm lịch).

- Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 Âm lịch): Thứ Tư, ngày 09/04/2014.

- Ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động: Từ thứ Tư, ngày 30/04/2014 đến hết thứ Sáu, ngày 02/05/2014.

- Ngày Quốc khánh: Thứ Hai, ngày 01/09/2014 và thứ Ba. ngày 02/09/2014

2. Các ngày làm bù vào thứ Bảy (ngày 25/01/2014; 08/02/2014; 26/04/2014; 06/09/2014), Sở sẽ không tổ chức giao dịch.

3. Lịch nghỉ trên thay thế cho thông báo ngày 07/06/2013 của Sở trước đó về lịch nghỉ 2014.

HOSE

Tài liệu đính kèm:
20131220-HOSE-Thong-bao-lich-nghi-giao-dich-nam-2014.pdf

HOSE