Hanoinet- Trong thời gian từ ngày 21/03 đến 24/03/2008 trên trang điện tử của Báo Pháp luật TP.HCM (www.phapluattp.vn) có đăng loạt bài: “Quyền lực ngầm trên sàn chứng khoán”