(Vietstock) – Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo giao dịch cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan của các tổ chức niêm yết.

* AAM: Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Thủy sản Mekong (HOSE: AAM) đăng ký mua 237,000 cp từ ngày 30/03 đến ngày 30/05. Trước giao dịch, ông Mãnh nắm giữ 331,970 cp, tương đương 2.93%. * DIG: Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) đăng ký mua 50,000 cp. Hiện tại, ông Tuấn nắm giữ 26,717 cp. * PGD: Ông Nguyễn Quang Huy – Phó TGĐ CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) đăng ký bán 10,000 cp từ ngày 01/04 đến ngày 01/06. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Huy có 15,100 cp. Từ ngày 30/03 đến ngày 30/05, ông Vũ Quý Hiệu – Trưởng BKS PGD đăng ký bán 11,000 cp. Nếu giao dịch thành công, ông Hiệu sẽ chỉ còn lại 250 cp. * DHC: Từ ngày 23/02 đến ngày 23/03, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT), cổ đông lớn của CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) đã mua được 665,290 cp trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký. Kết thúc giao dịch, ABT nắm giữ 1,889,718 cp, chiếm 12.6% vốn tại DHC. * DHG: Từ ngày 10/02 đến ngày 18/02, FTIF – Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) đã mua 53,790 cp. Sau khi thực hiện giao dịch, tổ chức này nắm giữ 2,016,263 cp, ứng với 7.49% vốn điều lệ. * MHC: Từ ngày 10/01 đến ngày 10/03, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP Hàng hải Hà Nội (HOSE: MHC) giao dịch không thành khi đăng ký bán hết 698,625 cp đang nắm giữ. * PET: Ông Đào Văn Đại – Kế toán trưởng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET) giao dịch bất thành khi đăng ký bán hết 21,490 cp.