Thay vì chỉ bao gồm 388 cổ phiếu, trong đó có 208 cổ phiếu từ HOSE và 180 cổ phiếu từ HNX như thông báo trước đó, nay được nâng lên thành 451 cổ phiếu với 237 cổ phiếu HOSE và 214 cổ phiếu từ HNX.

HOSE dinh chinh so lieu co phieu trong ro VNX Allshare - Anh 1

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có đính chính về số lượng cổ phiếu được đưa vào rổ chỉ số chung VNX Allshare.

Theo HOSE, thay vì chỉ bao gồm 388 cổ phiếu, trong đó có 208 cổ phiếu từ HOSE và 180 cổ phiếu từ HNX như thông báo trước đó, nay được nâng lên thành 451 cổ phiếu với 237 cổ phiếu HOSE và 214 cổ phiếu từ HNX.

Số cổ phiếu này này đại diện cho 92% giá trị vốn hóa và gần 94% giá trị giao dịch toàn TTCK Việt Nam, trong đó HOSE chiếm hơn 90% giá trị vốn hóa toàn rổ chỉ số.

Được biết, VNX Allshare là chỉ số giá được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Các cổ phiếu niêm yết trên HOSE và HNX đáp ứng các sàng lọc tối thiểu bao gồm: tư cách tham gia, tỷ lệ free-float và thanh khoản. Nếu hội đủ 3 yếu tố này, cổ phiếu sẽ được đưa vào rổ chỉ số VNX Allshare.

Dự kiến, chỉ số VNX Allshare chính thức được vận hành từ ngày 24/10 với số điểm cơ sở là 1.000 điểm.

Hải Phong

Theo Trí thức trẻ/HOSE