Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã CK: TTF) có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.

HoSE canh bao co phieu TTF co kha nang bi huy niem yet bat buoc - Anh 1

HoSE cho biết đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của TTF. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý III/2016 âm 394 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lũy kế 9 tháng là âm 1.475,5 tỷ đồng. Điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TTF tại 30/9/2016 âm 1.605 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.446 tỷ đồng.

Hiện nay, TTF đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt do BCTC quý II/2016 của công ty ghi nhận khoản lỗ lớn và có nội dung điều chỉnh hồi tố ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của công ty vì vậy, để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư nên HoSE đưa cổ phiếu TTF vào diện bị kiểm soát đặc biệt.

Theo quy định, cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trong trường hợp “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”. Như vậy, nếu BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của TTF có tổng số lỗ lũy kế vẫn vượt quá số vốn điều lệ thực góp, thì HOSE sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với chứng khoán TTF