Liên quan đến đề xuất đánh thuế người có căn nhà thứ 2 trở lên, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HOREA) đề xuất nghiên cứu một số giải pháp cụ thể không đánh thuế với một số trường hợp.

Đó là, không thu thuế này đối với nhà ở xã hội; nhà ở tái định cư; nhà ở thương mại có giá trị dưới 1 tỷ đồng; nhà cấp 4 trở xuống; Không thu thuế này đối với các hộ gia đình dù đã có một căn nhà nhưng đang ở chật (đối với thành phố Hồ Chí Minh dưới mức bình quân 10m2/người) nay mua thêm nhà thứ 2, thứ 3... nhưng tổng diện tích các căn hộ nhỏ này cũng chỉ dưới 200m2.

Hiệp hội cũng lưu ý, trong giai đoạn đầu nên áp dụng mức thuế suất vừa phải, phù hợp với sức dân. Theo đó, đối với người có từ căn nhà thứ 2 trở đi thì áp dụng thuế suất tài sản phụ trội tùy theo số lượng và giá trị tài sản; Cần hoàn thành nhanh việc cấp "sổ đỏ" cho các bất động sản nhà ở.

Để làm được điều này, nhiều giải pháp khác cũng cần thực hiện ngay để hỗ trợ công tác quản lý như cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia, trong đó có cơ sở dữ liệu nhà ở quốc gia, liên thông các ngành, các tỉnh và được cập nhật theo thời gian thực. Đặc biệt, cần nhanh chóng hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân, xác định mã số định danh cá nhân, để biết rõ người đang sở hữu nhà ở.

Thể thao & Văn hóa