(baodautu.vn) Thảo luận tại tổ về dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi) sáng 17/11, các đại biểu Quốc hội đề nghị luật nên quy định hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ. Trong đó, cần quy định rõ doanh nghiệp do hợp tác xã góp trên 51% vốn thành lập có được miễn 100% thuế thu nhập như trong dự luật quy định hay không?

Nhiều đại biểu đánh giá Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã khắc phục được một số quy định không còn phù hợp của Luật hợp tác xã hiện hành. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa, (thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng cần Dự luật làm rõ hơn bản chất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có gì khác với các công ty cổ phần, quyền quyết định của mỗi thành viên trong hợp tác xã là ngang nhau chứ không phụ thuộc vào vốn đối ứng. Đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa góp ý, dự luật cần quy định tỷ lệ tích lũy vốn tối thiểu với tên gọi là quỹ không chia để phát triển hợp tác xã. “Tài sản không chia của hợp tác xã đây là điều hết sức quan trọng, nên cần bắt buộc một doanh nghiệp được công nhận là hợp tác xã thì phải có quỹ không chia. Hơn nữa, luật cần quy định mức tối thiểu mức tích lũy không chia, ví dụ là 10% . Còn hợp tác xã nào trách nhiệm chung với nhau lớn hơn thì đại hội thành viên có quyền quyết định quỹ không chia này càng lớn”, ông Hòa đề xuất. Nhiều đại biểu tán thành cần sửa đổi quy định trong dự luật “hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp” thành “hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể tự chủ, có tư cách pháp nhân, liên kết với nhau một cách tự nguyện, đồng sở hữu…, hoạt động bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp khác trong nền kinh tế”. Do vậy dự luật cần quy định theo hướng hợp tác xã thực sự là mô hình kinh tế tập thể tự nguyện tự chủ, tự quản lý, tự chịu trách nhiệm, phục vụ tốt nhất cho xã viên, có khả năng cạnh tranh trên thị trường mang lại hiệu quả kinh tế, được phép góp vốn thành lập công ty. Đồng tình với quy định này, đại biểu Phương Hữu Việt (Bắc Ninh) góp ý, dự luật cũng cần bổ sung quy định rõ ràng về chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp do hợp tác xã góp vốn thành lập. Nếu doanh nghiệp do hợp tác xã góp từ trên 51% vốn để thành lập thì có được miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp như trong quy định tại khoản 1 điều 6 của dự luật hay không? “Tôi cho rằng hợp tác xã hoàn toàn được góp vốn để thành lập công ty. Tuy nhiên ban soạn thảo phải suy nghĩ thêm nếu hợp tác xã đó góp trên 51% thì có phải là hợp tác xã không, trong khi về bản chất lại không phải là hợp tác xã’, ông Việt đặt vấn đề. Do đó, ông Việt cho rằng dự luật hợp tác xã cần sửa đổi sao cho rõ ràng, các doanh nghiệp thành lập trên cơ sở 51% góp vốn của hợp tác xã, hay do liên kết giữa các hợp tác xã với nhau thì có hoạt động theo luật hợp tác xã hay không? Bên cạnh đó nhiều đại biểu cũng cho rằng Dự luật cần quy định rõ hơn về hỗ trợ của nhà nước đối với việc thành lập và quá trình hoạt động của hợp tác xã, như vấn đề đào tạo nghề, ưu đãi thuế, xúc tiến thương mại…để xã viên thấy được ưu điểm của loại hình này, và sẵn sàng góp vốn thành lập trên tinh thần tự nguyện cũng như tạo điều kiện để hợp tác xã phát triển, hoạt động mang lại hiệu quả cao. “Đa phần những thành viên của hợp tác xã là những đối tượng yếu thế của xã hội, đặc biệt ở những tỉnh nghèo như Hà Tĩnh thì các xã viên hợp tác xã thiếu vốn, thiếu trình độ, thiếu năng lực kỹ năng làm ra kinh tế. Trong khi chúng ta đang định hướng là củng cố khối kinh tế hợp tác xã. Cho nên đề nghị ban soạn thảo làm rõ hơn được vấn đề hỗ trợ này”, đại biểu Trần Tiến Dũng (Hà Tĩnh) góp ý. Chiều 17/11, Quốc hội biểu quyết thông qua các Dự án luật: Tố tụng hành chính; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Khoáng sản (sửa đổi) và Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011./.