Thực hiện chương trình công tác, sáng 18/4, Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp toàn thể lần thứ tư để tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã đến dự và chủ trì phiên họp.

Theo ông Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Trưởng Ban Biên tập, trong thời gian qua, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của các thành viên Ban Biên tập, các Tổ Biên tập, Tổ Giúp việc, tiến trình nhiệm vụ xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã đảm bảo đúng tiến độ đề ra và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, được Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đánh giá cao.

Ngoài việc đóng góp ý kiến về dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, phiên họp lần này còn có một nội dung quan trọng là bổ sung, góp phần hoàn thiện dự thảo Báo cáo những vấn đề cơ bản về sửa đổi Hiến pháp 1992.

Với sự có mặt của đầy đủ các thành viên đại diện cho các cơ quan Trung ương, các cơ sở nghiên cứu khoa học, Ban Biên tập sẽ xem xét, đánh giá kỹ những ưu, nhược điểm, nhất là những hạn chế trong quá trình thực thi Hiến pháp 1992; đồng thời tập trung phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan một cách toàn diện.

Qua đó, Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào những nội dung cơ bản, những định hướng lớn sửa đổi Hiến pháp 1992 phù hợp với tình hình, giai đoạn phát triển mới, đảm bảo tính ổn định, lâu dài, tạo sức bật cho sự phát triển của đất nước.

Cũng theo ông Phan Trung Lý, dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Báo cáo những vấn đề cơ bản về sửa đổi Hiến pháp 1992 đã được tổ chức lấy ý kiến của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã chỉ đạo Ban Biên tập tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Báo cáo theo đúng định hướng đề ra./.

Quang Vũ (TTXVN)