(Lang sao) - Đi thi Idol nhưng anh chàng Hồng Phước hồn nhiên chọn bài hát... sến.

Với Chuyện chàng say, Hồng Phước chiếm được cảm tình của khán giả: