Hanoinet- Theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố trung tuần tháng 6/2008 thì Hồng Kông tiếp tục là nền kinh tế có môi trường giao thương hấp dẫn nhất thế giới.