Ngày 25 và 26.6.2008, công ty Honda Việt Nam đã trao tặng thiết bị dạy nghề xe máy trị giá 6.000 USD cho 2 trường dạy nghề tại TP.HCM