(CafeF) - Honda dự báo thu nhập ròng trong năm tài khóa 2008 giảm 87%. Honda cũng có kế hoạch sa thải khoảng 4.300 công nhân thời vụ tại Nhật. > Bộ trưởng Tài chính Nhật từ chức / Đã đến lúc ngành điện tử Nhật thay đổi / Nhật mua 10,7 tỷ USD trái phiếu cứu doanh nghiệp