(PL)- Đến chiều 16-4, có ít nhất 127 hộ với gần 500 nhân khẩu đã rời khu tái định cư thủy điện Bản Vẽ (huyện Thanh Chương, Nghệ An), quay trở về phát nương làm rẫy trong vùng lòng hồ Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (huyện miền núi Tương Dương).

Trong đó, 27 hộ đã bán nhà và không có ý định quay trở lại khu tái định cư. Dự báo sắp tới, số hộ bỏ về sẽ còn tăng lên khi mùa đốt nương làm rẫy đang đến.

Ông Lê Thanh Nghệ, Trưởng bản Nhạn Pá, xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương), cho rằng tại khu tái định cư, đất đai chia cho người dân quá ít (2.500 m 2 đất/người), không đủ để sản xuất. Ngoài ra, đất ở khu tái định cư xấu và thiếu nước. Ông Lô Hoài Dung, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm, cũng cho biết nhiều hộ thiếu ăn đến 10/12 tháng bởi đất trồng lúa ít.

Việc người dân bỏ khu tái định cư, vượt hàng trăm cây số về sinh sống trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ sẽ gây khó khăn trong quản lý hành chính, giáo dục và nguy hiểm cho tính mạng người dân khi mùa mưa bão đến. Được biết để thi công Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, có 3.500 hộ với 15.000 nhân khẩu ở huyện Tương Dương và Kỳ Sơn phải di chuyển đến khu tái định cư mới.

ĐẮC LAM