Chiều 27-12, tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho biết:

Năm 2013, công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, công tác quản lý chất thải và cải thiện môi trường làng nghề, khu công nghiệp và các lưu vực sông đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Đến nay, cả nước đã có 141 trong số 194 khu công nghiệp (chiếm 73%) có hệ thống xử lý nước thải theo quy định, 378 trong số 439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để (chiếm 86,1%)...

Bộ đang xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình vận hành liên hồ của 20 hồ chứa trên năm lưu vực sông quan trọng; hoàn thành việc xác định và lập danh mục của 3.450 con sông có chiều dài từ 10 km trở lên trên lãnh thổ Việt Nam.