Sáng 24-11, phát biểu trong hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương cần có giải pháp cụ thể, thiết thực để giảm thiểu những tác động trực tiếp từ vấn đề an toàn thực phẩm vì phần lớn số cơ sở ăn uống, chế biến, kinh doanh vi phạm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hon 70% co so san xuat, kinh doanh o Thai Binh vi pham an toan thuc pham - Anh 1

Ông Thăng nêu dẫn chứng: “Toàn tỉnh có hơn 10 nghìn cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thì qua kiểm tra trong những năm qua, đã phát hiện hơn 7.800 cơ sở vi phạm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Đây là con số quá lớn, đặt ra câu hỏi đáng phải suy nghĩ”.

Trước tình hình này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Đặng Trọng Thăng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền thông một cách sâu rộng, bài bản, lâu dài để thay đổi nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người dân về tầm quan trọng của công tác an toàn thực phẩm đối với đời sống của cộng đồng xã hội.

Bên cạnh đó, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tên các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm không an toàn, mất vệ sinh để tạo dư luận xã hội lên án hành vi này. Tỉnh đề nghị các địa phương quan tâm thu hút đầu tư để quy hoạch, xây dựng các khu giết mổ tập trung; có cơ chế khuyến khích, ưu tiên xây dựng thương hiệu thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.

Ông Thăng yêu cầu các cơ quan chức năng quản lý, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở chế biến, cung cấp thực phẩm cho các trường học, các khu công nghiệp vì nguy cơ tiềm ẩn xảy ra ngộ độc là rất cao khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, phải đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp và nhân dân nhằm huy động các nguồn lực trong các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tới.