Theo Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi, tính đến cuối tháng 8-2015, các tổ chức tín dụng đã tạo điều kiện cho 184.683 khách hàng thuộc địa bàn nông nghiệp, nông thôn vay vốn để phát triển kinh tế, với tổng dư nợ hơn 7.800 tỷ đồng.

Hon 7.800 ty dong de dia ban nong thon phat trien kinh te - Anh 1

Hàng nghìn lượt nông dân Quảng Ngãi được vay vốn để sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, dư nợ tín dụng thông thường 5.390 tỷ đồng, chiếm 68,78% tổng dư nợ; dư nợ cho vay theo chính sách của Nhà nước đạt 2.447 tỷ đồng, chiếm 31,22% tổng dư nợ cho vay phát triển nông thôn. Thông qua nguồn vốn vay, hàng nghìn lượt nông dân và các khách hàng khác ở nông thôn được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

THANH HUYỀN