(HQ Online)- Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt cho các đối tượng hộ nghèo, có công với cách mạng.

Chi ngân sách triệt để tiết kiệm nhưng chi cho an sinh xã hội luôn được bảo đảm. Ảnh Internet.

Trong 6 tháng qua, ngân sách nhà nước (NSNN) đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí bảo đảm an sinh xã hội đã bố trí trong dự toán năm 2014 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách; trong đó ngân sách trung ương chi hỗ trợ hơn 7.360 tỷ đồng (ngoài phần kinh phí đã giao trong dự toán NSĐP năm 2014).

Nguồn lực này nhằm hỗ trợ các địa phương thực hiện các chính sách như: Hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, mua thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, thực hiện cải cách tiền lương...

Ngành Dự trữ nhà nước đã xuất cấp trên 60,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt, hỗ trợ gạo cho học sinh ở khu vực khó khăn; xuất văc- xin, hóa chất, hạt giống các loại với giá trị khoảng 34 tỷ đồng để phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp, khắc phục hậu quả thiên tai; xuất các trang thiết bị y tế với giá trị gần 14 tỷ đồng để phòng chống dịch bệnh cho người...

Về cơ chế chính sách, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội bổ sung kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, chương trình 135, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã thôn, bản đặc biệt khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo xây nhà tránh lũ miền Trung; cấp bù chênh lệch lãi suất đối với 2 ngân hàng chính sách để thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Tính đến 31-5-2014, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 125.522 tỷ đồng, tăng 3,1% so với 31-12-2013. Trong đó, dư nợ nguồn vốn các Chương trình tín dụng ngân sách Nhà nước cấp bù lãi suất đạt 113.423 tỷ đồng, hoàn thành 55,7% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao.

Hiện nay có trên 7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, với dư nợ bình quân trên 17 triệu đồng/khách hàng; đã có trên 23,4 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.