Sau 9 tháng phát động công trình thi đua “Xây dựng, sửa chữa 100 nhà ở cho hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”, tính đến cuối tháng 9, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng 120 ngôi nhà, vượt kế hoạch đề ra.

Không chỉ các hộ phụ nữ nghèo, hộ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ phụ nữ đơn thân… mới được hỗ trợ, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng còn mở rộng với những hộ phụ nữ cận nghèo.

Theo đó, mức hỗ trợ tùy theo tình hình từng đơn vị nhưng thấp nhất sẽ là 25 triệu đồng/gia đình. Nguồn vốn hỗ trợ được vận động từ hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố thông qua các mô hình, như: Nuôi heo đất, tiết kiệm một ngày xuân, tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ…

Thành công của công trình thi đua năm 2016 “Xây dựng, sửa chữa 100 nhà ở cho hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn” góp phần nâng số nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng lên hơn 600 ngôi nhà, với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Đ.N.