Nếu muốn thưởng thức một bữa ăn ngon trong không khí Giáng sinh sớm thì xe tuần lộc của ông già Noel tại Brussels, Bỉ là điểm đến lý tưởng.

Video: Hơn 6 triệu đồng cho bữa tối trong xe tuần lộc trên không: