Huyện Tân Kỳ (Nghệ An) có 6.583 gia đình đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 4.073 hộ so với năm 2012. Trong đó cấp xã là 4.426 hộ, cấp huyện 1.247 hộ, cấp tỉnh là 659 hộ, cấp Trung ương là 72 hộ.

Hon 6.580 ho o Tan Ky san xuat gioi - Anh 1

Trang trại chăn nuôi bò Úc của Công ty TNHH Kiều Phương ( Tân Kỳ). Ảnh tư liệu

Đạt được kết quả đó, Hội nông dân huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu, xóa đói giảm nghèo bền vững. Cùng đó, cán bộ, hội viên nông dân được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và giúp nhau vốn, vật tư để phát triển sản xuất.

Nhiều mô hình kinh tế có quy mô lớn, mỗi năm, một mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 549 lao động nông thôn.

Hon 6.580 ho o Tan Ky san xuat gioi - Anh 2

Huyện Tân Kỳ biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, huyện Tân Kỳ đã trao giấy chứng nhận đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2012 -2016 cho 59 hộ và trao giấy khen cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi huyện, giai đoạn 2012 -2016.

Phương Thảo - Như Lành