Hơn 500 học viên tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai đã phá cửa, trốn trại và tràn ra quốc lộ 1A gây náo loạn.