GD&TĐ - Sáng 4/11, Trường ĐHSP Huế tổ chức Hội nghị khoa học trẻ thường niên với mục tiêu tạo cơ hội để các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi chia sẻ và học tập kinh nghiệm.

Hội nghị cũng nhằm phát hiện và công nhận các công trình nghiên cứu có giá trị, thúc đẩy phong trào học tập nghiên cứu khoa học và sáng tạo của cán bộ trẻ đang theo học tại trường.

Sau hơn 3 tháng thông báo, Ban tổ chức đã nhận được trên 50 bài báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu trong các chuyên ngành khác nhau thuộc nhiều lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, khoa tự nhiên và khoa học giáo dục. Các bài viết trình bày kết quả nghiên cứu công phu, từ nhiều nguồn tư liệu, khảo sát thực tế và những đúc kết sáng tạo của tác giả. Đây là những tư liệu tham khảo có giá trị cho việc nghiên cứu, giảng dạy cũng như ứng dụng trong thực tế.

Hon 50 de tai tham du Hoi nghi khoa hoc tre Truong DHSP Hue nam 2016 - Anh 1

Hội nghị có sự tham dự của Ban giám Hiệu và các nhà khoa học trẻ trong toàn trường

Trong số những bài viết tham dự hội thảo lần này có nhiều bài trình bày các vấn đề gắn với chủ trương đổi mới giáo dục, chuyển hướng đào tạo với trọng tâm phát triển năng lực "Dạy học theo định hướng phát triển môn Vật lý", "Sử dụng bài toán nhận thức để phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề Di truyền học quần thể", "Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học làm văn nghị luận xã hội nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh ở trường THPT", "Sử dụng câu hỏi nhận thức từ đồ dùng trực quan quy ước nhằm phát triển năng lực học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường THPT".

Ngoài ra nhiều vấn đề phong phú trong lý luận dạy học cũng được đề cập, nghiên cứu như "Vận dụng mô hình so lo để đánh giá chu trình hình thành khái niệm hàm số của học sinh"...

Hon 50 de tai tham du Hoi nghi khoa hoc tre Truong DHSP Hue nam 2016 - Anh 2

Đây là cơ hội để các nhà khoa học trẻ trình bày các đề tài nghiên cứu mới

Có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ rất chuyên sâu. Tính phong phú trong việc chọn lựa đề tài đã thể hiện rõ sự phát triển mạnh mẽ và đa dạng của công tác nghiên cứu và đào tạo sau ĐH. Đồng thời thể hiện tính hiệu quả của các chủ trương và biện pháp thúc đẩy nghiên cứu khoa học của nhà trường.