Hơn 50 con rắn hổ mang có nọc độc đang xổng chuồng tại Nam Kinh, Trung Quốc gây hoang mang cho người dân.

Những con rắn hổ mang này được nuôi tại một trang trại rắn bất hợp pháp. Các nhà chức trách đã phải chuẩn bị cả huyết thanh chống nọc rắn để đề phòng người dân bị rắn cắn.

Trước đó, khoảng 200 con rắn bị xổng ra từ trang trại này, nhưng 150 con đã bị tiêu diệt hoặc bắt lại.