Bạc Liêu có tổng số lao động nông thôn (LĐNT) hơn 348.000 người, chiếm trên 72,7% lao động trong độ tuổi. Theo cuộc tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo....

Hon 486 ty dong dao tao nghe cho lao dong nong thon - Anh 1

Đan lát là một trong những nghề giúp nhiều LĐNT hạn chế về trình độ có thể tham gia học và giải quyết việc làm, có thu nhập ổn định

Theo cuộc tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo phương thức tiếp cận đa chiều, tỉnh Bạc Liêu hiện nay, có 30.850 hộ nghèo, với 127.514 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 15,55% (tiêu chí cũ là 2,65%) và 13.951 hộ cận nghèo, với 56.996 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 7,03%.

Chính vì vậy, việc đào tạo nghề có hiệu quả và trao cơ hội cho hộ nghèo tự phấn đấu vươn lên sẽ là giải pháp mang tính quyết định và cần được ưu tiên hàng đầu.

Để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, từ đầu năm đến nay, Bạc Liêu đã tổ chức trao vốn, phương tiện sản xuất cho hơn 2.630 hộ nghèo, với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo từ nay đến năm 2020 được xác định sẽ gặp nhiều khó khăn, khi phải thực hiện giảm nghèo theo cách tính mới.

Theo bà Trần Hồng Chiến – Giám đốc Sở LĐ – TB&XH, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Bạc Liêu đã tổ chức đào tạo nghề hơn 900 lao động để cung ứng cho Xí nghiệp may công nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may Vinatex và kế hoạch cung ứng lao động cho xí nghiệp này trong năm 2016 là 1.500 lao động.

Bên cạnh đó, Bạc Liêu sẽ đào tạo các nghề bức xúc gắn với đầu ra sau đào tạo thông qua liên kết với các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng đào tạo nghề cho LĐNT. Công tác đào tạo nghề cho LĐNT được coi là chiếc “chìa khóa” góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi cơ cấu sản xuất và giảm nghèo bền vững ở Bạc Liêu.

“Theo kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT giai đoạn 2016 – 2020, Bạc Liêu sẽ đào tạo nghề cho 60.000 lao động và tổng nguồn vốn đầu tư cho công tác này là 486,3 tỷ đồng” – bà Chiến nói.