(NDHMoney) Tính đến thời điểm này, cả nước đã có hơn 280 trường công bố điểm thi ĐH,CĐ 2012. Những trường thông báo kết quả gần đây nhất là Cao đẳng sư phạm Nha Trang và Cao đẳng Bách Việt.

Cao đẳng sư phạm Nha Trang

CĐ Sư phạm Nha Trang: Thí sinh Bùi Trung Hiếu (SBD 293) đã trở thành thủ khoa khối A của trường với 26.5 điểm. Thủ khoa khối A1 là thí sinh Đinh Thị Việt Trinh đạt 22 điểm. Khối B có 2 thủ khoa là Trần Thị Thanh Tâm và Lăng Văn Toàn cùng đạt 27.5 điểm. Đây cũng là 2 thí sinh đạt điểm số cao nhất trường CĐ Sư phạm Nha Trang.

CĐ Bách Việt: Thủ khoa khối A của trường là Đỗ Phú Thiện (SBD 3066) đạt 27.5 điểm. Khối A còn có 1 thí sinh đạt 27 và 4 thí sinh đạt 26 điểm ( đã tính điểm làm tròn). Có 2 thí sinh cùng đạt số điểm cao nhất khối A1 là Lê Quang Trung và Võ Quang Minh. Tổng điểm 3 môn của 2 thí sinh này là 24. Thủ khoa khối B là thí sinh Vương Thành Huấn đạt 27.5 điểm. Thủ khoa khối C là Nguyễn Quậy ( đạt 26.5 điểm), khối D1 là Nguyễn Ngọc Đoan Trinh và Trần Thị Như Ngọc cùng đạt 24.5 điểm.