Đó là số liệu được Báo cáo Open Doors 2016 về Trao đổi Giáo dục Quốc tế công bố ngày 15-11.

Theo đó hiện đang có 21.403 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ, đưa Việt Nam lên vị trí thứ sáu trong số các nước đứng đầu về du học sinh theo học tại Hoa Kỳ, so với vị trí thứ chín năm 2015. Với mức tăng trưởng 14,3% so với năm 2015, Việt Nam tiếp tục giữ đà tăng trưởng về số lượng du học sinh tại Hoa Kỳ trong suốt hơn một thập niên qua.

Bên cạnh đó, số lượng sinh viên quốc tế theo học tại các trường ĐH và CĐ Hoa Kỳ đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu sinh viên trong năm học 2015-2016, tăng 7% so với năm trước và đạt gần 1.044.000 sinh viên.