KTĐT - Từ 2008 đến nay, mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng phát triển mạnh mẽ, với gần 11.000 trung tâm, phủ kín 97,5% số xã, phường, thị trấn trên cả nước.

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội thảo đánh giá kết quả tổ chức hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) giai đoạn 2008-2013 và phương hướng tổ chức hoạt động trong thời gian tới.
Theo báo cáo tại hội thảo, từ 2008 đến nay, mạng lưới TTHTCĐ phát triển mạnh mẽ, với gần 11.000 trung tâm, phủ kín 97,5% số xã, phường, thị trấn trên cả nước.
Các địa phương biệt phái hơn 4.616 giáo viên đến làm việc chuyên trách và 56.202 cộng tác viên, báo cáo viên tham gia các hoạt động của TTHTCĐ. Đặc biệt, số lượng người tham gia học tập tại TTHTCĐ năm 2008 có 17,6 triệu lượt người, đến năm 2013 tăng lên hơn 19,4 triệu lượt người...
Cũng tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các địa phương đã cùng nhau phân tích, chia sẻ các kinh nghiệm, khó khăn, bất cập và đề xuất giải pháp nhằm chăm lo xây dựng TTHTCĐ, góp phần tích cực xây dựng xã hội học tập...