QĐND Online – Đó là thông tin được TS. Dương Quốc Trọng, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS đưa ra tại Hội thảo "Xây dựng chương trình hành động cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGO) trong việc phòng, chống HIV/AIDS” do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức ngày 13-11, tại Hà Nội.