Cục Đường bộ, Bộ Giao thông-Vận tải đã phối hợp với các địa phương trên quốc lộ 1 tiến hành rà soát, phân loại các vi phạm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ...