Đất mặt tiền Nguyễn Văn Bá giá 11,4 triệu đồng/m2.