Đại diện của 111 nước hôm 28/5 đã nhất trí về một hiệp ước mang tính bước ngoặt về việc cấm bom chùm, Bộ Ngoại giao Ireland cho hay.