Hacker đang mở một chiến dịch "tổng tấn công" nhằm vào mạng Internet, với số lượng trang Web bị nã đạn lên tới hơn 1 triệu. Trong số này, có cả những website rất nổi tiếng như USAToday.com, Target.com hay Walmart.com.