Tính đến đầu tháng 9/2016 đã có 101 cơ quan, bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập về Thanh tra Chính phủ. Số người đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 là 1.004.231 người.

Ngày 27/10, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức họp báo thường kỳ quý 3/2016. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng cho thấy, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Cụ thể, về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đều được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật ; các bộ, ngành, địa phương kiểm tra 678 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 13 đơn vị vi phạm.

Hon 1 trieu can bo, cong chuc ke khai tai san, thu nhap - Anh 1

Quang cảnh buổi họp báo.

Về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức: Tính đến ngày 10/9/2016 đã có 101 cơ quan, bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập về Thanh tra Chính phủ. Số người đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 là 1.004.231người, đạt tỷ lệ 99,1% so với số người phải kê khai; số bản kê khai đã công khai: 993.127 bản, đạt tỷ lệ 98,9%.

Về xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành mới 460 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 429 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 495 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 16 vụ việc, 12 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 112,8 tỷ đồng.

Về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội ; kiểm tra việc thực hiện tại 756 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, xử lý 19 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Về chuyển đổi vị trí công tác: Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 3.097 cán bộ, công chức. Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong quý 3/2016, có 03 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 01 người.

Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện 14 vụ, 24 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Các cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra đã thụ lý điều tra 159 vụ án, 415 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Hòa Lộc