Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Hà Nội đã cho 1,4 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của thành phố được vay vốn ưu đãi.

Hon 1,4 trieu luot ho ngheo Ha Noi duoc vay von uu dai - Anh 1

1,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác của thành phố Hà Nội đã được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 190.000 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 500.000 lao động; giúp hơn 145.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây dựng trên 400.000 công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh; hỗ trợ xây dựng hơn 7.200 ngôi nhà cho hộ nghèo…