Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải): Trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, tính riêng tháng 9, cả nước có tổng số 74.400 lần vi phạm quá tốc độ và lũy kế 9 tháng đầu năm, con số này lên tới 1.488.935 lần.

Hon 1,4 trieu lan o to vi pham toc do trong 9 thang - Anh 1

Đã có 7.118 phương tiện bị các Sở Giao thông vận tải xử lý vi phạm trong 9 tháng. Ảnh: Internet

Trong số đó, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,126 lần/1.000km, giảm 4,87 lần/1.000km so với cùng kỳ năm 2015.

Về tình hình xử lý vi phạm, qua kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, 9 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý vi phạm đối với 7.118 phương tiện (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 5.923 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.185 xe); thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 10 đơn vị.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15-4-2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải có biện pháp và liên hệ ngay với đơn vị cung cấp thiết bị để khắc phục và truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện kiểm tra chuyên đề về truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành…

Thanh Nguyễn