Hôm nay 19.1, cầu Rạch Miễu khánh thành, thông xe, nối liền đôi bờ Tiền Giang và Bến Tre lâu nay bị ngăn trở bởi “qua sông phải lụy phà”.