Theo thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo vừa được ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 20.2, đối tượng được hưởng là nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục, dạy nghề công lập được nhà nước cấp kinh phí hoạt động.

Những nhà giáo này công tác đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%. Chế độ phụ cấp thâm niên được tính hưởng kể từ ngày 1.5.2011.

Đối với những nhà giáo nghỉ hưu trước thời hạn trên, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết theo Nghị quyết 21 của Quốc hội sẽ có chế độ trợ cấp. Bộ GD-ĐT đang triển khai soạn thảo quyết định riêng cho đối tượng này để trình Chính phủ ban hành.

Tuệ Nguyễn