Ông Nguyễn Đức Phường - Hội Thiên văn và vũ trụ Việt Nam cho biết, hôm nay 26.6, người dân Việt Nam và ở phần lớn các nước châu Á, hầu hết châu Mỹ sẽ được chiêm ngưỡng nguyệt thực đầu tiên trong năm 2010.

Theo ông Phường, đây là nguyệt thực một phần, bắt đầu từ lúc 17 giờ 16 phút 32 (giờ Hà Nội) và kết thúc lúc 20 giờ 00 phút 19 giây. Thời điểm che lấp cực đại sẽ diễn ra lúc 18 giờ 38 phút 29 giây khi bóng trái đất che phủ khoảng 53,7% bề mặt mặt trăng. Lần nguyệt thực tiếp theo trong năm nay là nguyệt thực toàn phần, sẽ xảy ra vào ngày 21.12 tới. Quang Duẩn