Thỏa thuận ngừng bắn mà các phe phái của Palestine đưa ra là ngừng xâm lược chống người Palestine, mở các cửa khẩu, dỡ bỏ lệnh phong tỏa Gaza. Tuy nhiên đến nay, Hamas vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Israel.