(HNM) - Từ ngày 9 đến 16-6, Huyện đoàn Sóc Sơn tổ chức 4 hội thi "Xây dựng nông thôn mới - Trách nhiệm của thanh niên" cấp cụm với sự tham dự của 26 đội chơi đến từ các cơ sở đoàn trong toàn huyện.

(HNM) - Từ ngày 9 đến 16-6, Huyện đoàn Sóc Sơn tổ chức 4 hội thi "Xây dựng nông thôn mới - Trách nhiệm của thanh niên" cấp cụm với sự tham dự của 26 đội chơi đến từ các cơ sở đoàn trong toàn huyện.

Nội dung thi gồm 3 phần: "Màn chào hỏi" - "kiến thức xây dựng nông thôn mới" - mỗi đội trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm về các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, về một số nội dung liên quan tới dồn điền đổi thửa trong nông nghiệp; "hùng biện" - đại diện các đội nói về trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới.