Không lấy bản vẽ thiết kế làm chuẩn xử lý Rất nhiều đại biểu đồng tình với các ý kiến đã được đăng tải trên Báo Pháp Luật TP.HCM: Nhà nước chỉ nên quản lý “phần cứng”, không nên can thiệp quá sâu vào nội thất của từng căn nhà.