GD&TĐ - Sáng 22/11, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức hội thảo quốc tế “Ứng dụng phân tích không gian trong quản lý tài nguyên và môi trường”.

Hoi thao 'Ung dung phan tich khong gian trong quan ly Tai nguyen va Moi truong' - Anh 1

Dự Hội thảo là các nhà nghiên cứu và chuyên gia đến từ Trường Đại học Portland State (Hoa Kỳ), Dự án Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam (Project Strategic mainstreaming of ecosystem-based adaptation (EbA) in Vietnam), Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Dự án Nâng cao Trữ lượng Các-bon (Carbon) Lâm nghiệp (Forest Carbon Stock Enhancement-ENRICH Project), Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV-Netherlands Development Organisation), Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, Hội chữ thập đỏ Hà Tĩnh, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo, giảng viên và sinh viên trường đại học Hà Tĩnh.

Đây là một trong những hoạt động nhằm mở rộng hợp tác quốc tế với các tổ chức trong và ngoài nước; đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên Nhà trường trao đổi thông tin nghiên cứu với các chuyên gia, cố vấn...

Tài nguyên và môi trường đang là những chủ đề cần lưu tâm nhất hiện nay sau hàng loạt các thách thức về môi trường mà Việt Nam đang phải gánh chịu. Vì vậy, việc tiếp cận một phương pháp quản lý và phân tích có hiệu quả là điều cần thiết.

Hội thảo được tổ chức để giúp các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ các thông tin, công trình, kinh nghiệm có liên quan tới việc ứng dụng phân tích không gian trong quản lý tài nguyên và môi trường. Đồng thời, đây cũng tạo ra cơ hội cho các sinh viên Nhà trường tiếp cận với kiến thức, phương pháp mới và ứng dụng thông tin địa lý (GIS) trong việc hỗ trợ phân tích không gian.

Các nội dung chủ đạo được báo cáo và thảo luận bao gồm: Giới thiệu về phương pháp phân tích không gian và ứng dụng của phân tích không gian trong quản lý tài nguyên và môi trường; Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) để hỗ trợ phân tích không gian; làm rõ ứng dụng này trong việc xác định các đơn vị sử dụng đất tiềm năng.

Hội thảo, cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu và chuyên gia đến từ Trường Đại học Hà Tĩnh và các đối tác thảo luận về các cơ hội hợp tác nghiên cứu với Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) nhằm tăng cường nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong quản lý, sử dụng và phát triển bền vững nguồn tài nguyên.

Báo cáo tại hội thảo, TS. Harald Kirsch - cố vấn quy hoạch không gian, hiện đang làm cố vấn tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh - nêu rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng Hệ thống thống tin địa lý (GIS) để hỗ trợ phân tích không gian và quản lý tài nguyên và môi trường ở Hà Tĩnh nói riêng, và cả nước nói chung.

Các chuyên gia và nhà nghiên cứu tham dự hội thảo đã tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, rút kinh nghiệm xây dựng và triển khai phương pháp phân tích không gian và ứng dụng của phân tích không gian trong quản lý tài nguyên và môi trường để từng bước đạt được mục tiêu sử dụng và phát triển bền vững nguồn tài nguyên.