Ngày 15-11, Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) tổ chức buổi hội thảo về Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ mới (UCP 600) cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại TPHCM (ảnh).