VH- Sáng 16.9, Bộ VHTTDL phối hợp cùng Ban Điều hành Dự án giáo dục Sachhay.com tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam” tại TP.HCM.

Đây là hội thảo trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho việc xây dựng “Chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”. Hơn 100 đại biểu là các chuyên gia, các nhà văn, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu đã tham gia hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu tập trung vào đánh giá thực trạng văn hóa đọc ở Việt Nam, đề xuất các giải pháp phát triển văn hóa đọc và góp ý cho dự thảo chiến lược phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay. Trong thời gian tới, một hội thảo tương tự cũng sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Ni Ni