Gần 100 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức quốc tế đã dự Hội thảo quốc tế “Chống tham nhũng và cải cách hành chính” tại Hà Nội.